Category Archive calculus

Üniversite (calculus) Matematik Özel Ders

Üniversite (calculus) Matematik Özel Ders, Calculus konularının tekrarı, vize ve final öncesi özel ders

Calculus 1

Konular

 • Hatırlama: Fonksiyonlar. Limitlere yaklaşım.
 • Limit hesaplaması. Limit tanımı. Trigonometrik fonksiyonlar, süreklilik. Değişim oranı, teğet doğrular.
 • Farklılaşma Teknikleri. Trigonometrik fonksiyonların türevleri. Zincir kuralı.
 • İlgili oranlar. Yerel doğrusal yaklaşım. Örtük türev alma. , Azaltmak, konkavlık artırın.
 • Bağıl ekstremumlar. Eğrileri Çizme.
 • Mutlak ekstremumlar. Uygulamalı Sorular. Rolle teoremi. Ortalama Değer teoremi.
 • Belirsiz integral, anti türevi. Alan ve toplamın limiti olarak integral.
 • Analizin temel teoremi. Oyuncu değişikliği. Iki eğri arasındaki alan.
 • Hacimler. Yay uzunluğu. Dönen alanların yüzeyi. Ortalama değer.
 • Transandantal fonksiyonlar: logaritma, üstel, ters trigonometrik fonksiyonlar. L’Hospital kuralı.
 • Kısmi integrasyon. Trigonometrik integraller ve değiştirmeler.
 • Kısmi kesirler.
 • Genelleştirilmiş integraller. Diziler. Sonsuz seriler.
 • Yakınsaklık testleri. Serisi Alternatif.
 • Taylor polinomları. Taylor ve kuvvet serileri. Kuvvet serilerinin yakınsaklık.

 

Calculus 2

Konular

 • Üç Boyutlu Uzayda Vektörler
 • Vektörler (Dot çarpım; Projeksiyonlar, Çapraz çarpım)
 • Çizgilerin Parametrik denklemleri
 • 3B-uzayda Düzlemler
 • Vektör-Değerli Fonksiyonlar
  • Vektör-Değerli Fonksiyonlar Hesabı
  • Parametre Değişim; Yay uzunluğu
  • Birim Teğet, Normal ve Binormal Vektörler
  • Eğrilik
 • Kısmi Türevler
  • İki veya Daha Fazla Değişkenli Fonksiyonlar
  • Limit ve Süreklilik, Kısmi Türevler
  • Diferansiyellenebilme, Diferansiyeller ve Yerel Doğrusallık, Zincir Kuralı
  • Doğrultu Türevleri ve Degradeler
  • Teğet Düzlemler ve Normal Vektörler, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum
  • Lagrange Çarpanları
 • Katlı İntegraller
  • Çift İntegraller (Dikdörtgen olmayan bölgeler, Kutupsal Koordinatlar)
  • Parametrik yüzeyler; Yüzey Alanı
  • Silindirik ve Küresel Koordinatlar
  • Üç Katlı İntegraller (Silindirik ve Küresel Koordinatlar
  • Çoklu İntegrallerde Varibales Değişim; Jakobiyen
  • Küreler;; Dikdörtgen 3-Uzayda Koordinatlar Silindirik Yüzeyler
  • Kuadratik Yüzeyler
 • Vektör Matematik Konular
  • Vektör Alanları, Eğrisel İntegraller
  • Yolun Bağımsızlığı; Muhafazakar Vektör Alanları
  • Green Teoremi

 

Üniversite (calculus) Matematik konularının genel tekrarı, vize ve final öncesi çalışmalar, çıkmış sınav sorularının çözümleri için birebir ders alabilirsiniz

Calculus nedir?

Kalkülüs (Latince calculus saymak ya da hesap yapmak için kullanılan çakıl taşı anlamına gelir), matematiğin bir alt dalı olan matematiksel analizin giriş kısmıdır. Üniversite eğitiminde, özellikle mühendislik ve fen fakültesi öğrencilerine, ilk senede öğretilen dersin de adıdır.

Calculus

Calculus, matematiğin temel taşlarından biridir. Kelime anlamı olarak çakıl taşı manasına gelir. Limit, türev, süreklilik ve integral, vektörler, seriler konularını içerir. Genel olarak kullanılan Calculus kitapları çok çeşitlidir. Modern anlamda Calculus`un kurucusu Newtondur. Calculus, mühendislik ve pozitif bilimlerinin temelini oluşturur. Üniversitelerde birçok bölümde zorunlu dersler arasındadır.