IB International Baccalaureate Nedir?

IB International Baccalaureate Nedir?

IB International Baccalaureate Nedir? Ne işe yarar? Hangi okullarda var?

IB International Baccalaurate nedir?

IB Eğitimi nedir? Özel ders

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu; ilk kez, İsviçre´nin Cenevre kentinde, 1968´de, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini kendi ülkesi dışında başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dahilinde yürütülmesidir.

Programa kimler katılabilir?

Akademik güvenilirliğin ve entelektüel düşüncenin bir simgesi haline gelmiş olan bu program
ülkemizde genellikle  İngilizce olarak okutulmaktadır. Bu programı tamamlamış olan öğrenciler, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi pek çok ülkenin üniversitelerine daha öncelikli giriş şansına sahip
olmaktadırlar. Ülkemizde de birçok vakıf üniversitesi IB mezunlarına diploma puanlarına göre çeşitli
oranlarda burs olanakları sağlamaktadır. (Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi,
Kadir Has Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Başkent
Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi)
IB öğrencileri, düzenli ve özverili çalışan, öğrenme isteği yüksek, araştırma ve sorgulamayı
seven öğrencilerden seçilir. Ülkemizde uluslar arası bakalorya eğitimi veren okullar 9.sınıf yıl sonu karne puan ortalaması en az 70; matematik, fen grubu derslerinde ortalaması en az 70 ve Türk edebiyatı ile dil anlatım ders ortalaması ise en az 80 olan ve istekli öğrencileri bu programa dahil ederler.

IB Programında Hangi Dersler var? Müfredat nedir?

IB Diploma Programı, altı temel grup dersle birlikte üç ayrı kısımdan oluşan çekirdek dersleri kapsamaktadır. Çekirdekte yer alan dersler ile birlikte diğer dersler aşağıdaki altıgen şekilde gösterilmektedir.

IB dersler müfredat

IB dersler müfredat

Diploma adayı, altı grubun her birinden, sunulan seçenekler dahilinde bir ders seçmek zorundadır. Türkiye´de, Anadil ve Sosyal Bilimler dersleri Türkçe, diğer dersler ise İngilizce olarak uygulanır.

 1. Grup : Dil A1 – Öğrencinin en başarılı olduğu dilde, genellikle de anadilinde olmak üzere edebiyat çalışmaları yapılır.
 2. Grup: Dil A2 – İkinci bir dilde çok yetkin öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersi.
 3. Grup: Bireyler ve Toplumlar -İşletme ve Yönetim, Ekonomi, ITGS, Felsefe ve Psikoloji.
 4. Grup: Doğa Bilimleri – Biyoloji, Kimya, Fizik.
 5. Grup: Matematik – Matematik (İleri Düzey), Matematiksel Yöntemler (Standart Düzey).
 6. Grup: Seçmeliler – Öğrenciler ilk beş gruptan herhangi bir dersi seçebilecekleri gibi, okul müfredat programına göre özel onay almış bir ders de seçebilirler.

Öğrenciler, seçtikleri altı grup ders konularını çalışırlar. Seçilen üç ders ileri düzeyde (HL) ve
toplam 240 ders saatini kapsar, diğer seçilen üç ders standart düzeyde (SL) ve toplam 150
ders saatini kapsar.

Çekirdek Dersler nelerdir?

Çekirdeğin üç kısmı-genişletilmiş makale (EE), bilgi kuramı (TOK) ve yaratıcılık, hareket, hizmet (CAS) alanlarını kapsayan toplumsal sorumluluk çalışmaları zorunlu ve IB DP’nin felsefesinin odağını oluşturur.

 1. BİTİRME TEZİ (EXTENDED ESSAY/EE)

IB Diploma Programı´nın önemli bir parçası olan Bitirme Tezi, öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konunun; program dahilinde ilgi duyduğu bir konu üzerinde yoğunlaşarak ve okuldan bir danışman öğretmen gözetiminde hazırladığı en az 4000 sözcükten oluşan bir kompozisyondur. Bu rakam, dipnotları ve kaynakçayı içermemektedir.

 1. BİLGİ KURAMI (THEORY OF KNOWLEDGE/TOK)

Bilgi Kuramı dersinde bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliği incelenir. Öğrenci bu derste bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir. Bu ders, IB Diploma Programı´na özgü bir derstir ve iki yıllık müfredat programına yayılacak şekilde en az 100 saat çalışılmalıdır.

 1. YARATICILIK, ETKİNLİK, HİZMET (CREATIVITY, ACTION, SERVICE/CAS)

IB felsefesinin temelinde, “bireyin bir bütün olarak eğitimi” görüşü var olduğu için, her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde 150 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır. TOK, CAS ve EE alanlarında gerekli çalışmanın yapılmaması durumunda, öğrenci diploma almaya hak kazanamaz.

Diploma almak için gerekenler?

Her bir IB dersinden alınan en yüksek not 7, en düşük not ise 1’dir. Geçer not ise 4 olmaktadır. 6 dersten alınan not toplamı, en az 24 olmalıdır. Bitirme Tezi ve TOK raporunun çok iyi hazırlanması durumunda, öğrenciye ek not 3 puan (bonus) verilebilir. Öğrenci tüm derslerden 7 alırsa toplam puanı 42 olur ve sonra Bitirme Tezi ve Bilgi Kuramı dersinden alacağı +3 puan ile bitirme puanı 45’e erişebilir.
IB altıgeninin ortasındaki üç gereği, yani Bitirme Tezi, Bilgi Kuramı zorunlulukları ve CAS etkinliklerinden herhangi birini tamamlamamışsa tüm derslerden ne kadar yüksek not almış olursa olsun, diplomayı alamaz.

Dikkat: Diplomayı alabilmek için bir öğrenci 24 alsa bile bir ileri seviye dersinden 3 alırsa bunu bir başka
ileri seviyedeki 5 ile telafi etmelidir. Standart seviyede bir dersten 2 alırsa da bunu bir başka standart
seviyedeki dersten alacağı 5 ile telafi etmelidir.

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma programının sağladığı yararlar.

 • IBDP, öğrenciye sorgulamayı ve eleştirel yaklaşımı kazandırdığı için, öğrenciyi ezberden uzaklaştırır, bilgiyi kalıcı kılar. Bu da yeni içerik kazanan üniversite sınavı açısından öğrencinin başarısını artırır.
 • Öğrenciye yüksek öğretimde gerekli olan üst seviyede ders çalışma becerisini kazandırır.
 • Türkiye’de IB diploması alan genç insanlar sadece birkaç prestijli okuldan mezun olan küçük bir gruptur. İşverenlerin bu seçkin gruba yönelmesi kısa vadede olasılığı yüksek olan bir durumdur.
 •  Öğrenci, IB programı içinde başarılı olduğu derslerden üniversitenin 1. sınıfında muaf tutulabilir.
 • Öğrencilere dünya ekonomisi ve uluslararası politika konusunda küresel bir anlayış verilmesini sağlar.
 • IB kültürler arası anlayışı destekler ve uluslararası alanda söz sahibi olmalarını sağlar.
 • Ülkemizde birçok vakıf üniversitesi IB mezunlarına diploma puanlarına göre çeşitli oranlarda burs olanakları sağlamaktadır. (Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi)

 

1 yorum

musa yıldırımYayın tarihi10:17 pm - May 8, 2018

Çok açıklayıcı olmuş.

Yorumlar kapalı.