Limit Türev İnregral Özel Ders

Limit Türev İnregral Özel Ders

Limit Türev İnregral Özel Ders, 12. sınıfın konularını içeren özel ders programı, özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerin yaz tatilinde mutlaka almaları gereken dersler.

Limit Türev İnregtal Özel Ders

Limit Türev İnregral Özel Ders

Merhaba; Ben Şafak Ersoy 21 yıldır öğrencilerimle birebir olarak matematik dersi üzerine çalışıyorum. Son 6 yıldır ise 11. sınıftan 12. sınıfa geçmiş ve 12. sınıfın konularını bir an önce öğrenip bir adım öne geçmek isteyen öğrencilerle beraber yaz programları yapmaktayım. Bu program süresince öğrenciler ile Limit, süreklilik kavramı, türev ve integral konularını çalışmaktayım. Alan yeterlilik sınavının en önemli 3 konusu olan bu konular özellikle 11. sınıfta öğrenilen Trigonometri ve Logaritma konularını içermektedirler. 11. sınıf bilgileri taze iken yapılan özel ders çalışmaları çok verimli olmaktadır.

 

 

Özel Ders Programının Detayları

Çalışmalar Limit konusu ile başlar ve süreklilik konusununda bu konuya eklenmesi ile devam eder. Daha sonra limit türev ilişkisi anlatılır ve türev konusuna geçiş yapılır. Türev alma kuralları ve yöntemleri tam olarak  öğrenildikten sonra türevin geometrik yorumu işlenir. Son olarak integral konusu işlenir ve integral yardımı ile alan hesaplamaları öğretilir.

Özel ders çalışmaları sırasında 12. sınıf konularından yaklaşık olarak 2000 soru çözümü yapılır (yaptırılır).

Öğrencinin temel matematik bilgisinde eksiklik olmadığı durumlarda:

Limit ve Süreklilik Konusu 6 Saat
Türev Ve türevin geometrik yorumu 10 Saat
İntegral ve Alan hesapları 10 Saat
Genel tekrar dersleri 4 Saat

olmak üzere 30 saat olarak planlanmıştır.

Bu güne kadar yapılan çalışmalar sonucunda en iyi verimin birer gün ara ile ikişer saatlik çalışmalar ile alındığı görülmüştür.  Programın tamamı 30 gün içerisinde bitirilmektedir.

Derslerin tamamı birebir olarak yapılmakta olup öğrencinin durumuna göre küçük değişiklikler yapılabilir.

12. sınıf matematik

Matematik özel ders

Limit Türev İntegral özel ders yaz dönemi çalışmaları ile sizde bir adım öne geçin.


ÜNLÜ TÜRK MATEMATİKÇİLERİMİZ KİMLERDİR?

Ünlü Türk matematikçilerimiz bilime katkı sağlamak için epeyce çalışmalar yapmışlardır. Fakat
bilindiği üzere eski dönemin koşulları itibariyle zamanlarının çoğunu eğitim için harcamışlardır.
Şartların iyileşmesi ve modern çağın gelmesi uzun bir zaman sonra olduğu için bir şeyler üretmek
anca son dönemlerde gerçekleşmiştir.
Matematikçilerimize bizlere sundukları bilim dünyası ve fen bilimleri sisteminde yarattıkları
harikulade çalışmalar için çok şey borçluyuz. Onlara duyduğumuz şükran ve çalışmalarına
duyduğumuz hayranlık ve saygıyı kelimeler ile tarif etmek mümkün değildir.
Kısa da olsa tarihe ün salmış matematikçilerimizin hayatlarından bazı kesitler anlatacağız ve bilime
katkıları bazı bilgiler ışığında irdeleyeceğiz.

İşte bazı isimler:

Ali KUŞÇU
Astronomi ve matematik alanında parmakla gösterilen bir bilgindir. Kendisine kuşçu soyadı babası
Uluğ Bey’den gelmektedir. Asıl adı Ali Bin Muhammed’tir. Doğum yerinin bazı kaynaklara göre
Maveraünnehir civarları olduğu söylenir fakat bu kesinlik taşımamaktır.
Yaşadığı çağın en büyük âlimlerinden matematik ve astronomi dersi almıştır. Küçük yaşta matematik
ve astronomiye oldukça ilgi duymuştur.Tecrid-ül Kelam adlı eserde yazdığı şerh ile herkesin takdirini
toplamıştır. Yayımladığı eserlerin dışında öğreticili ile de bilinir. Torunu Mirim Çelebiyi ve Molla Lütfi
gibi astronomların yetiştirmiştir. Ölüm tarihi bazı kaynaklarda 1525 olarak yazılıdır.

Ömer HAYYAM
18 Mayıs 1048 yılında dünyaya gelen Ömer Hayyam İran’ın Nişabur kentinde doğmuştur. Bir
çadırcının oğludur ve soyadı babasının mesleğinin anlamını taşımaktadır. Fizik, astronomi, tıp,
matematik alanlarında önemli çalışmaları olmuştur. Bununla birlikte Ömer Hayyam binom açımlını
bulan ilk matematikçidir diyebiliriz. Ayrıca Hayyam 13 farklı 3.dereceden denklem tanımlamıştır.
Ömer Hayyam Cebir Risalesi ve Rubaiyat’ı Semerkant şehrinde yazmıştır.1131’de doğduğu vatan
topraklarında hayata gözlerini yummuştur.

EL HAREZMİ
Genellikle gökbilim ve matematik alanında olan çalışmaları ile bilinir.780 yılında Harzem bölgesinde
doğmuştur. Bazı yerlerde Fars bazı yerlerde Türk olarak yazılıdır. Cebir’in babası olarak ünlenmiştir.
Matematik kolunda yaptığı çalışmalarla cebire ilk temelleri o atmıştır. Ayrıca logaritma terimi de
Harezmî’nin Arapça aslı olmayan Latince tercümesi olan kitabından geldiği öne sürülmektedir.
Eserleri şunlardır; EL-MESEHAT,KİTAB-UL RUHNAME,ZİC-UL HAREZMİ önemli eserleri arasında yer
almaktadır.

El-BİRUNİ
Batı coğrafyasında adı Alberuni olarak anılmaktadır. Matematik, coğrafya, doğa bilimleri üzerinde
çalışmıştır. Daha 17 yaşındayken ilk kitabını yazmıştır. Kitabın adı El-Asaru’l Bakiye olarak
adlandırılmaktadır. Biruni aslında eczacılığa da önem vermiştir. Gözlemleyerek deney yapmanın ve bu
şekilde öğrenmenin kitap okumaktan daha çok faydası olduğunu savunmaktadır.El-Biruni’nin
eserlerinin sayısı yüz elli kadar olduğu söylenmektedir. Bunlardan yetmiş tanesi astronomi yirmi
tanesi matematik alanında yazılmış eserlerdir. Geri kalanları da doğa bilimleri gibi alanlarda
yazılmıştır. Ancak sadece yirmi yedi tanesi günümüze kadar ulaşabilmiştir.Biruni en çok matematikçi
olarak bilinmektedir.

Trigonomik fonksiyonlara yarıçapın bir birim olması gerektiğini önermesinin yanı
sıra sekant,kosekant ve kotonjant fonksiyonlarını ekleyen bir matematikçidir.
Yukarıda bahsettiğimiz matematikçiler ve bilginler Türk bilim dünyasına ışık tutmuş kişilerdir. Bizler de
onların hayatlarına ve azimle çalışmalarına bakarak matematiğin gelişmesine katkı sağlayan geleceğin
ufku parlak bilim insanları olabiliriz.