Matematik Yaz Kampı (özel ders)

Matematik Yaz Kampı (özel ders)

Matematik yaz kampı, özel ders çalışmaları.

Matematik yaz kampı, üniversite sınavına hazırlık sürecinde gelenek değişmiyor. Her yaz döneminde birebir çalışmalar ile gerçekleştirdiğim matematik yaz kampı bu yılda tekrarlanıyor. Kamp süresince öğrencilerle 30 saat ders yapıyor ve temel matematik bilgilerindeki tüm eksiklikleri tamamlıyorum.

Özellikle 12. sınıfa geçen ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin 9. sınıfın konularında bulunan eksikleri ilerideki dönemlerde büyük problemler yaratmaktadır.

 matematik özel ders

Matematik yaz kampı özel ders

Matematik yaz kampı nedir?

Matematik yaz kampı üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmelerini sağlamak, eksik olan temel matematik konularının tekrarını yapmak ve bu sayede de rakiplerinin bir adım önüne geçmesini sağlamaktır.

Çalışmalarımız süresince öğrenciler ile birebir olarak

Kamp 1 Kamp 2 Kamp 3
 • Sayılar Konusu
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Özdeşlikler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Trigonometri (Başlangıç düzeyi)
 • Sayılar Konusu
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Özdeşlikler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Problemler
 • Sayılar Konusu
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Özdeşlikler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Problemler
 • Oran Orantı
  30 saat
36 saat 40saat

Konuları işlenmektedir.

Program 30 saat sürmekte ve çalışmalar özel ders olarak yapılmaktadır. Günlük çalışma süresi öğrencinin performansına ve seviyesine göre belirlenmekte olup günde en az 2 en fazla 5 saat ders işlenmektedir. Özel Ders çalışmaları sadece Ankara içerisinde gerçekleşmektedir.

Özel Ders çalışmaları başlamadan önce öğrencinin eksik olduğu noktalar tesbit edilip programı bu çerçevede hazırlanmaktadır.

Çalışmalar 18 haziran 2018 pazartesi gününden itibaren istenildiği zaman başlar. Gün içerisindeki çalışma saatleri benim ve sizin programınıza uyacak şekilde belirlenir. Matematik yaz kampı özel ders programı paket (30 saat) olarak sunulmakta olup ders saati sayısında azalma yapılmaz.

Farklı konulardan kısa süreli kamp yapmak isteyen veya özel ders almak isteyen öğrenciler 05057792060 numaralı telefondan bana ulaşabilirler.

matematik özel ders

matematik özel ders

Detaylı bilgi ve görüşme randevusu almak için 0505 7792060 / 0312 3466307 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

 

 

 


SIFIR SAYISININ HİKÂYESİ NEDİR?

Sıfır sayısı bir olayın başlangıç noktası olarak ifade edilebilir. Sıfır matematikte çarpma kuralına göre etkisiz eleman bölme kuralına göre ise yutan eleman diye isimlendirilir. Bir olayın başlangıcı sıfır olduğu gibi olayın bitiş noktası belirtilirken sıfır tanımlamaların başında yer alır.
Sıfırın ne zaman bulunduğu konusunda kesin ve genel geçer bilgiye sahip değiliz. Bazı kaynak oluşturacak belgelere göre milattan sonra 632 yılında Eski Hint medeniyetinde sıfırın bir sembol olarak kullanıldığının kayıtları bulunmaktadır.

Eski zamanlarda mesela aritmetik işlem yaparken sadece 1’den 9’a kadar devam eden 9 farklı rakam kullanılırdı. Hesaplama işlemlerinde sağdan sola doğru artan rakamların ilk defa bu şekilde meydana geldiği öne sürülmektedir. Fakat bu 9 rakam bazı sayıları ifade etmede güçlük çıkarır hale gelmişti. Örnekle anlatacak olursak 205 sayısı sıfır kullanılmadan yazılması mümkün değildir. Eskiden bazı üstatlar bu gibi sayıları yazarken sıfır yerine nokta, harf ve buna benzeyen semboller kullandılar.

Ayrıca sıfırın MÖ 450 yılında Maya kavimi tarafından kullanıldığına dair kanıtlar da vardır. M.S 1400’lü yıllarda sıfır sayısı Amerika ve çevrelerinde de yaygınlaşmış ve gelişmiştir. Sıfır kelimesinin kökeni esasında Arapçadan türemiştir. Arapçada “sifr” boşluk anlamına gelir. Hint medeniyeti de sıfır yerine kullandığı sembollere “sunya” adını vermişlerdir.
Normalde sıfır kelimesi insanlar için yokluğu ve hiç olmayı ifade eder. İnsanlar bir şeyin yokluğundan bahsederken genellikle sıfır sözcüğünü kullanırlar. Felsefenin doğasına göre sıfır yok oluşa anlam katan ince bir çizgidir. Ünlü filozoflar bu terim hakkında bir sürü fikirler öne sürmüşlerdir.

İlk defa El Harezmi kullandı

Matematik alimlerinden sıfırı ilk defa El-Harezmi kullanmıştır. Ayrıca roma rakamlarında yeri olmayan bir tek sıfırdır.
Fiziki açıdan bakacak olursak şayet derecelendirme sisteminde farklı noktalara denk düşmektedir. Örneğin; Kelvin ölçümlerine göre sıfır noktası – 273 dereceye tekabül etmektedir. Celsius derecesine göre ise sıfır suyun erime ya da donma noktasını ifade eder.
Başlarda her şeyin başlangıç noktasının sıfır olduğundan söz etmiştik. Kullandığımız tüm aletler hep sıfır noktasından başlar.

Örneğin; matematik dersinde kullandığımız çizmeye ve ölçmeye yarayan aletler mesela cetvel hep sıfırla başlar. Hesap makinelerinin tuşları da sıfırla başlar. Örneğin, bir ondalık sayısı yazarken veya basamak hesabı yaparken mutlaka sıfır kullanırız. Aslında önemli olan şudur ki biz dünyaya geldiğimizde sıfırla başlarız yani yaşımız sıfırdır. O halde şunu söyleyebiliriz ki sıfır bir yokluk kavramı değil sanılanın aksine bir var oluş demektir.

Günlük yaşamda kullandığımız bazı cümleler bile sıfırın anlamıyla çelişmektedir. Örneğin,”Benim için sıfır kadar değerin yok” ya da “Bu hayatta sıfır bile olamadık” gibi cümleler demek ki sıfırın da kendine ait bir özelliği ve önemi olduğunu gösteriyor. Zaten bir şeye hep 1 ile başlasak başlangıç noktası değeri gibi bir kavram olmazdı. Ünlü filozoflar, matematik âlimleri, bilginler ve daha birçok ünlü kişiler sıfır ile uğraştıklarına ve ona bir anlam vermeye çalıştıklarına göre sonuçta bu sayının da bir hikmeti var demektir.